Dobry trener, czyli kto?

Ma wiedzę, potrafi ją przekazać, jest charyzmatyczny, potrafi stworzyć atmosferę służącą rozwojowi uczestników. Dodatkowo nie boi się pytań i jest wiarygodny – bazuje na własnym doświadczeniu, a nie tylko dostępnych podręcznikach. Tak to zdecydowanie kompetencje dobrego trenera.

Kim jest dobry trener?

Trener/szkoleniowiec to osoba, która dzięki swojej charyzmie i wysokim kompetencjom  z zakresu komunikacji potrafi doskonale zarządzać procesem grupowym, a dzięki temu osiągać zaplanowane cele. A te cele, to jak najlepsze przekazanie wiedzy, tak, aby uczestnicy szkolenia mogli korzystać z niej w praktyce.

Kompetencje dobrego trenera

Podczas szkolenia niezwykle ważne jest, aby uczestnicy czuli się na tyle swobodnie, aby nie mieli oporów przed zadawaniem pytań oraz z łatwością przyswajali  nowe informacje i umiejętności. Po czym zatem poznać, że trener, który prowadzi szkolenie to profesjonalista , dzięki któremu uczestnicy rozwiną się i nabędą nowe umiejętności?

Kompetencje skutecznego trenera można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza z nich dotyczy wiedzy eksperckiej połączonej z umiejętnościami jej skutecznego przekazywania.

Pewna znajoma managerka opowiadała mi niedawno o nowym trenerze wewnętrznym. Chwaliła jego zaangażowanie, pozytywne podejście…i na tym koniec. „Ja zarządzam ludźmi od 20 lat, a on ma 25, sama powiedz, czego mnie może nauczyć” – skwitowała. Cóż, najtrudniej jest zacząć, ale z drugiej strony, nie sposób się nie zgodzić. Bardzo trudno zbudować wiarygodność bazując jedynie na ogólnodostępnej wiedzy teoretycznej, nie popartej doświadczeniem. Ciężko wówczas o przykłady, case study, punkty odniesienia. Im większe doświadczenie w danej dziedzinie, tym ciekawsze szkolenie. Nawet jeśli nie zna się branży, ale zna się procesy – na bazie swojego doświadczenia można zainteresować uczestników tematem. Ważne, także w przypadku ekspertów w danej dziedzinie, aby stale aktualizować wiedzę, z obszaru, w który szkolimy. To niezbędne dla bycia partnerem dla uczestników.

Druga grupa kompetencji, to kompetencje interpersonalne. Wysokie umiejętności komunikacyjne, nastawienie na dialog i wspólne z grupą dochodzenie do rozwiązań. Empatia i podążanie za potrzebami uczestników. Czujność i reagowanie na pojawiające się wśród szkolonych postawy, zachowania, konflikty, refleksje. Jednym słowem w pracy trenera bardzo przydatne są psychologiczne umiejętności, dzięki którym trener potrafi skutecznie dotrzeć do uczestników. Wspierać ich, prowadzić, towarzyszyć w rozwoju.

W pracy trenerskiej ogromnie ważna jest znajomość warsztatu oraz umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy. Wybierając trenera, warto zatem poszukać osoby, która poza wykształceniem kierunkowym posiada także certyfikaty trenerskie. Każdy dobry szkoleniowiec nieustannie dba o swój rozwój. Jest o krok przed uczestnikami. Stale poszukuje nowych metod, technik i narzędzi pracy z grupą.

Podsumowanie

Jak w każdej branży można spotkać gwiazdy, rzemieślników i…całą resztę. Zdarza się osoby, które szkolą (niestety) z przypadku. Stosują przestarzałe metody, brak im rzetelnego warsztatu trenerskiego, a to obniża skuteczność szkoleń, zadowolenie uczestników i w konsekwencji buduje ich negatywne nastawienie do szkoleń w ogóle.

Życzę sobie i innym trenerom, aby te pojedyncze przypadki, nie poddawały pod wątpliwość pracy szkoleniowej, bo trener to naprawdę ciekawa i rozwijająca profesja.

 

 

 

 

Autor: Anita

Foto:freepic