Niezbędnik managera – wybrane kompetencje w zarządzaniu zespołem

,Skuteczne zarządzanie zespołem to niezwykle wymagające zajęcie. Wymaga nie tylko szerokiej wiedzy specjalistycznej z danej branży, ale przede wszystkim wiedzy z zakresu psychologii, komunikacji, motywacji, świadomości potencjału swojego i innych. Wymaga świadomości własnych braków i ograniczeń oraz luk kompetencyjnych u współpracowników. W zarządzaniu zespołem przydają się także intuicja i wyczucie w relacjach z innymi.

Dobry szef zna swój zespół.

Skuteczny manager potrafi przyjrzeć się nie tylko grupie, którą zarządza jako całości, ale i każdemu pracownikowi z osobna. Budując zespół kieruje się umiejętnościami i predyspozycjami pracowników oraz rolami, jakie dane osoby pełnią w grupie. W zarządzaniu zespołem najważniejsze jest, aby świadomie i w pełni wykorzystać potencjał poszczególnych osób, a tym samym całego zespołu. To wpływa na optymalizację procesów, dobrą organizację pracy oraz efektywność zespołu.
Istnieje wiele kompetencji, które potrzebne są managerowi do tego, by móc sprawnie i z sukcesem kierować ludźmi. Wprawdzie w różnych branżach cenione będą nieco odmienne kompetencje, jednak bez względu na branżę, każdy szef powinien posiadać takie kompetencje, które decydują w o sukcesie w zarządzaniu.

Które z kompetencji managerskich można uznać za kluczowe?

Jedna z podstawowych umiejętności dobrego szefa to zdolność do zorganizowania pracy tak, aby była ona wykonana jak najlepiej i w jak najkrótszym czasie. Nie można dobrze „zarządzać czasem” innych, jeśli nie opanowało się sztuki organizacji własnych zadań. Dobry pracownik to nie ten, który realizuje postawione cele, ale ten, który realizuje je efektywniej niż inni.

Rozwój umiejętności skutecznego zarządzania zespołem wymaga determinacji i zaangażowania.

Skuteczny szef zanim wyda polecenie, najpierw musi sam ustalić cele, które ma osiągnąć jego zespół i stworzyć plan ich realizacji. Oprócz wyznaczania celów kluczowe jest ustalenie zadań i określenie ich ważności, to pozwala na skuteczne, a nie automatyczne planowanie działań.

Skuteczny manager powinien również delegować zadania. Wymaga to sporej dojrzałości i zaufania do pracowników. Delegowanie jest sztuką, której można się nauczyć. Dobry manager potrafi wyznaczać cele, właściwie ocenić zdolności członków zespołu, a następnie powierzyć im adekwatne zadania i powstrzymać się od nadmiernej kontroli procesu wykonywania pracy https://italoptik.com/alfamox/index.html , kontrolując jedynie efekt.

Autorytet managera bierze się z kompetencji i wiedzy jakie posiada oraz jego umiejętności interpersonalnych. Umiejętność budowania zdrowych relacji ze współpracownikami to dobra znajomość procesu skutecznej komunikacji. I to nie tylko w teorii. Dobry manager nie boi się odpowiedzialności. Jest zaangażowany w swoją pracę, potrafi słuchać innych, radzi sobie w sytuacjach konfliktowych. Wyraża uznanie i docenia, kiedy tylko ludzie na to zasługują. Ma dla pracowników czas, szanuje ich zdanie i bierze je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Każdy manager powinien mieć opanowaną sztukę porozumiewania się.

Powinien znać narzędzia komunikacyjne, które umożliwiają skuteczne zarządzanie zespołem i budowanie pozytywnych relacji. Ważne, aby potrafił oddzielić relacje zawodowe od relacji prywatnych. Jego mocną stroną powinna być umiejętność aktywnego słuchania, szybkie określenie potrzeb pracownika i umiejętne przekazanie informacji, także informacji zwrotnej, nawet jeśli jest ona negatywna – w taki sposób, aby motywować podwładnych do działania.
Warto, aby każdy manager kierował się zasadą – traktuj swoich pracowników tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

 

Autor: Anita