SMART – skuteczna metoda wyznaczania celów

Któż nie wyznaczył sobie celów? Prywatnych, zawodowych, tych mniejszych i tych większych?

Wydaje się, że robi to większość z nas. Jednak okazuje się, że tylko 3% z tych wyznaczonych celów jest konsekwentnie realizowane i doprowadzane do końca. Pozostałe 97% „umiera śmiercią naturalną” niedługo po tym jak powstały. Powodów porażek w tym zakresie może być wiele, ale jednym z najważniejszych jest niepoprawne sformułowanie samego celu.

Cele mają moc.

Cele mogą ukierunkować nasze działania, nadać im sens, zmienić bieg wydarzeń, a nawet ogólne nastawienie. Wyznaczanie sobie celów, zwłaszcza tych zawodowych ma pozytywny wpływ na naszą motywację do działania i ciągły rozwój.

Jedną z metod, które doskonale sprawdzają się w ustalaniu celów jest metoda SMART.

SMART pochodzi od akronimów angielskich słów, a żeby właściwie skonstruować cel, musimy określić go według pięciu wytycznych:

S – Specific, czyli sprecyzowany

Cel powinien być precyzyjny. Większość ma charakter ogólnikowy i przez to już na starcie skazane są na porażkę. Niestety równie często zdarza się to w przypadku celów w firmie. Powiedzenie: „zwiększyć sprzedaż”, „poprawić jakość” czy „podnieść efektywność” nie jest konkretnym przekazem, przez co trudniej go osiągnąć.

Pomocne do sprecyzowania celu mogą okazać się odpowiedzi na trzy proste pytania:

– co chcę osiągnąć?

– po co chcę to osiągnąć?

– jak chcę to osiągnąć?

Na podstawie odpowiedzi łatwiej zdefiniować cel oparty na konkretnych liczbach czy wielkościach, zgodne z pierwszą literą metody SMART.

M – measurable – mierzalny

Dobrze postawiony cel to taki, który można zmierzyć, a więc mieć jasnośc co do tego, czy został już osiągnięty. Ważne jest także, aby na bieżąco monitorować kolejne etapy, a co za tym idzie postępy w realizacji celu– dzięki temu utrzymamy motywację, a to wpłynie bezpośrednio na zaangażowanie w proces osiągania celu. W ten sposób zarówno postępy, jak i samo osiągnięcie celu można łatwo zmierzyć.

A – achievable – osiągalny lub attractive – atrakcyjny

Kolejny punkt także dotyczy motywacji. Cel powinien być wyzwaniem, dzięki któremu możemy nauczyć się czegoś nowego. Cel nie może być zbyt łatwy, bo wtedy jego realizacja nie przyniesie satysfakcji. Dobrze gdy wymaga poświęceń czy sprawia trudności. Tym większa będzie satysfakcja z jego osiągnięcia. To właśnie świadczy o jego atrakcyjności. Jednocześnie osiągalny cel to taki, który możemy wykonać przy pewnym wysiłku, ale nie takim nadludzkim.

R – realistic – realny

Przy planowaniu celu należy wziąć pod uwagę czas, siły i zasoby, które posiadamy. Jeśli plany, które chcemy zrealizować są nierealne, to bardziej zniechęcają niż motywują do działania. Dlatego cel powinien być określany indywidualnie, na podstawie naszych zasobów i możliwości.

T – time-bound – określony w czasie / terminowy

Deadline. To niezwykle ważny punkt w procesie określania celów. Cel, jeśli chcemy go zrealizować, powinien mieć określoną datę, do kiedy chcemy się z niego „rozliczyć”. Dzięki temu mobilizujemy się do działania oraz usprawniamy pracę nad celem poprzez możliwość ustalenia harmonogramu czy podziału celu na konkretne etapy.

SMART – czyli sprytny

Biorąc pod uwagę powyższe elementy, stawiajmy przed sobą lub innymi „sprytne” cele. Wówczas będziemy czerpać satysfakcję z ich realizacji, a to wpłynie bezpośrednio na poziom zaangażowania, motywacji i własnej wartości.

 

 

Autor: Anita