Traning on the job jako metoda rozwoju kompetencji

Traning on the job jest specyficzną formą pracy nad rozwojem kompetencji. Najczęściej stosuje się go do rozwijania kompetencji w zespołach handlowych, ale jest też często wykorzystywany w pracy coachów, którzy towarzyszą swoim Klientom w rozwoju ich kompetencji managerskich. Czy jest to skuteczne narzędzie? Moim zdaniem bardzo, ważne tylko, aby dobrze je zrozumieć i dobrze wdrożyć.

Istotą tej formy pracy jest możliwość dokonania przez trenera obserwacji zachowań osoby szkolonej, w trakcie dnia pracy, a więc w naturalnym dla niej środowisku funkcjonowania.

Gdzie można zastosować traning on the job?

Traning on the job jako narzędzie, daje bardzo szerokie  możliwości zastosowania. Doskonale sprawdza się w rozwoju kompetencji managerskich. Skutecznie podnosi efektywność sprzedaży. Idealnie pasuje do podnoszenia jakości obsługi Klienta. Pomaga także w budowaniu skutecznej komunikacji i relacji w zespole.

Jak zastosować traning on the job do rozwijania zespołu?

Aby jakiekolwiek narzędzie było skuteczne, należy je wystandaryzować. Brzmi groźnie? Być może. Jednak „standaryzacja” to sposób, aby każdy element szkolenia był spójny, a jednocześnie dostosowany do potrzeb i możliwości indywidualnych osoby, którą chcemy rozwijać. Zatem jeśli chcemy zastosować tą metodę pracy w zespole handlowym, warto zacząć od początku. A początkiem jest określenie standardu pracy oraz wymagań z nim związanych.

Jak już wspomniałam wcześniej, pierwszym elementem przy wdrożeniu tej metody powinno być wypracowanie standardu. To inaczej określenie jakości, której oczekujemy od szkolonego. To, także wybór narzędzi, które nas do tej jakości (czyt.celu) doprowadzą.

Kolejny etap, to przełożenie standardu na pojedyncze cele szkoleniowe,  które realizowane krok po kroku rozwiną oczekiwane kompetencje. Pojedyncze, a więc zakładamy, że szkoleniu poddajemy elementy standardu, a nie cały standard w ciągu jednego dnia. Dlaczego? Otóż dlatego https://qarshi.com/bokstaven-a/index.html , że dużo łatwej będzie nam podać feedback dotyczący jednego elementu, niż całości standardu. Uczestnikowi szkolenia zaś, dużo łatwiej będzie wdrożyć zmianę zachowania czy zastosować odpowiednią technikę.

Ostatni element traningu on the job, to wspomniana już wcześniej informacja zwrotna. Spójna, konkretna, oparta o fakty i sytuacje, które pojawiły się w trakcie wspólnego dnia pracy, bądź konkretnej wizyty handlowej.  Informacja ta powinna być poprzedzona dopytaniem osoby szkolonej o jej refleksję na temat przeprowadzonej wizyty oraz wnioski dotyczące ćwiczonego obszaru.

Traning on the job jako proces rozwoju kompetencji

W praktyce pracy z zespołami handlowymi, traning on the job, może być prowadzony przez trenera, kierownika regionalnego, a czasem dyrektora sprzedaży. Ważne, aby w aspekcie szkoleniowym był on procesem – logicznym, spójnym i ciągłym. Dlatego warto na początku każdego nowego dnia szkoleniowego mieć wiedzę jakie elementy standardu były ćwiczone poprzednio i z jakim skutkiem. Dopiero w oparciu o tą wiedzę ustalać kolejny cel na wspólny dzień pracy.

 

Autor: Anita