rekrutacja zdalna , rekrutacja online

Rekrutacja zdalna i skuteczna

Spotkanie rekrutacyjne służy sprawdzeniu kompetencji kandydata oraz pomaga ocenić jego potencjalne dopasowanie do zespołu.  Ponadto ma na celu weryfikację informacji, które zamieścił on w swoim CV. Dzięki rozmowie twarzą w twarz, mamy zatem szansę zobaczyć to, co analizując jedynie dossier kandydata jest nieuchwytne. To działa również w drugą stronę, łatwiej oczarować kandydata nami, kiedy ten pojawi się w naszym biurze, pozna naszą kulturę organizacyjną i nas samych. Co zrobić jednak, gdy spotkanie w realu z kandydatem jest niemożliwe? Coraz częściej bowiem rekrutujemy pracowników do rozproszonych po kraju bądź świecie oddziałów, a postępująca globalizacja sprawia, że w większości organizacji nie jest to już trend a norma. W dobie pandemii z którą przychodzi nam się obecnie mierzyć, rekrutacja zdalna to czasem jedyna szansa by zachować płynność zatrudnienia.

Jak przygotować się do rekrutacji zdalnej i sprawić by była ona efektywna?

Choć osobiście uwielbiam spotkania twarzą w twarz z kandydatem, znam sposoby które sprawią, że rekrutacja zdalna będzie niewiele różnić się od klasycznego procesu rekrutacyjnego. Jeśli odpowiednio zaplanujemy sobie nasze działania jesteśmy w stanie sprawdzić wiedzę i kompetencje kandydata, korzystając z tych samych metod co przy rekrutacji klasycznej.

W rekrutacji zdalnej ważne jest by zadbać o szczegóły techniczne, w tym celu:

  • zamieść w ogłoszeniu informację o możliwości rekrutacji zdalnej – dzięki temu na wysłanie CV może „skusić się” zdecydowanie więcej kandydatów
  • sprawdź, z jakich narzędzi do rekrutacji online możesz skorzystać i wybierz to, które jest dla Ciebie najodpowiedniejsze
  • ustal dogodny dla obu stron termin rozmowy
  • wyślij kandydatowi dokładną instrukcję obsługi narzędzia z którego będziecie korzystać podczas rozmowy
  • zadbaj o dobrą jakość połączenia podczas spotkania (kamera, mikrofon, dobry zasięg internetu)
  • zorganizuj sobie miejsce do pracy zdalnej pozwalającej na swobodną rozmowę

 

Teraz czas by zaplanować przebieg spotkania. Każda dobra rozmowa rekrutacyjna powinna odbywać się według wcześniej zaplanowanego scenariusza. Stosowanie się do ustalonego harmonogramu, znacząco podnosi efektywność pracy osoby rekrutującej, co więcej – wpływa pozytywnie na wizerunek całej organizacji. Dzięki korzystaniu ze scenariusza, możemy dokładnie wybadać kandydata i poznać nie tylko jego mocne, ale i słabe strony.

WSTĘP

Na początek jak zawsze należy się przedstawić, przypomnieć w jakim celu się spotykamy ale równie ważne jest ustalenie przebiegu spotkania i poinformowanie o nim kandydata. Podczas rozmowy zdalnej komunikacja niewerbalna schodzi na drugi plan, co czasem utrudnia rekruterowi odczytanie intencji kandydata. Dlatego tym bardziej warto ustalić, że np. czas na pytania kandydata został zaplanowany na koniec spotkania. Pamiętajmy, że po drugiej stronie też znajduje się człowiek, on tak samo jak my może odczuwać dyskomfort w związku z wystąpieniem przed kamerą.

rekrutacja zdalna, rekrutacja online

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

Ta część nie powinna odbiegać od klasycznego scenariusza rozmowy twarzą w twarz. Pytania które zadajemy nie różnią się od tych które zadalibyśmy podczas normalnego spotkania rekrutacyjnego. Należy jednak zwrócić uwagę na to, czy kandydat nie wspomaga się w odpowiedziach. Podczas rozmowy obserwuj czy nagle nie zaczyna błądzić wzrokiem, być spięty bądź niespokojny, nasłuchuj stuku klawiatury i wyostrz czujność gdy jego odpowiedzi brzmią zbyt książkowo i definicyjnie. Jeśli jesteś pewien, że korzysta z pomocy poproś by pomimo trudności postarał się na pytanie odpowiedzieć samodzielnie.

Rozmowa na żywo z kandydatem, daję nam tę przewagę, że prócz odpowiedzi jakie otrzymujemy na nasze pytania mamy szansę zaobserwować całe spektrum reakcji i zachowań kandydata. Często to właśnie one wpływają na naszą decyzję o zatrudnieniu, a przede wszystkim dają nam pełniejszy obraz kandydata.  W przypadku rozmowy online zdecydowanie trudniej jest nam wybadać jego motywację i nastawienie. Odpowiedzią na to jest wykorzystanie w rozmowie pytań behawioralnych, które nie tylko zweryfikują kluczowe dla nas kompetencje niezbędne dla danego stanowiska jak i dopasowanie do kultury organizacji czy zespołu ale pomogą nam zweryfikować aspekty, które zwykle oceniamy podczas rozmowy na żywo, a które nie są tak czytelne i oczywiste podczas kontaktu online.

Pamiętaj by nie bać się ciszy. W związku z tym, że rozmowa zdalna jest mniej naturalną sytuacją niż spotkanie twarzą w twarz tzw. „granie ciszą” jest zdecydowanie trudniejsze gdyż wydaje się ona jeszcze dłuższa i bardziej krępująca. Pamiętaj https://becejprevoz.com/buchstabe-k/index.html , że ta cisza pozwoli zebrać myśli kandydatowi, ale też może sprawić, że skrępowany jej obecnością powie coś, co nie do końca było zaplanowane a może stanowić istotną informację dla Ciebie. Wbrew pozorom podczas rozmowy online łatwiej możemy też ocenić przygotowanie merytoryczne kandydata, gdyż na jego korzyść nie działają takie elementy jak uśmiech, aparycja czy strój.

A co jeśli chcemy dać kandydatowi do rozwiązania zadanie rekrutacyjne? W tym wypadku sprawdzić mogą się rozwiązania działające w modelu freeware czyli działające w chmurze, które nie wymagają dodatkowej instalacji na dysku oraz umożliwiają zazwyczaj wspólne edytowanie czy wymianę informacji (należą do nich m.in. narzędzia z pakietu Google Docs: arkusze kalkulacyjne, prezentacje, formularze, dokumenty tekstowe).

ZAKOŃCZENIE

Ta część naszego zdalnego spotkania także przebiega analogicznie do spotkania na żywo. Jeśli posiadamy już komplet informacji o kandydacie, łącznie z jego dyspozycyjnością i oczekiwaniami finansowymi jest to dobry moment by więcej powiedzieć o samym stanowisku czy zespole, w który danej osobie przyjdzie pracować. To też właściwy czas na przekazanie informacji odnośnie warunków współpracy, benefitów oferowanych przez pracodawcę oraz przestrzeń na pytania kandydata. Na koniec należy określić ramy czasowe, w których kandydat może spodziewać się informacji zwrotnej oraz poinformowanie o ewentualnych kolejnych etapach procesu.

Reasumując, nie taki diabeł straszny jak mogło się wydawać. Rekrutacja zdalna, która zostanie przemyślana i dobrze zaplanowana może być równie skuteczna jako rozmowa twarzą w twarz. Choć w rozmowie online brak jest rozpraszaczy, które paradoksalnie często ułatwiają spotkanie i trochę trudniej jest podtrzymać small talk to  rozmowa online ma też dużo plusów. Umożliwia nam bowiem efektywne wykorzystanie naszego czasu i czasu kandydata oraz pozwala na rozmowę z nim niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Do tego pamiętajmy, że rynek oferuje wiele narzędzi, wspierających prowadzenie zdalnych spotkań, wystarczy tylko wybrać odpowiednie dla siebie.

 

Autor: Ania