satysfakcja ; zaangażowanie ; efektywność ;

Satysfakcja i zaangażowanie w moim zespole. Poradnik dla managera.

Drodzy managerowie zarządzający zespołami, słysząc hasło satysfakcja czy zaangażowanie zapewne myślicie sobie, że to przecież działka HR-u. Waszym zadaniem jest zapewnić jak najwyższą efektywność zespołu: wypracować jak najlepszy wynik, zrealizować założone cele. A czy wiecie, że owa efektywność to właściwie nic innego jak  kompilacja satysfakcji z  pracy oraz zaangażowania wkładanego w jej wykonanie? I choć za mierzenie ich poziomu faktycznie w organizacjach odpowiadają działy HR to z punktu widzenia efektywności samego zarządzania niezbędne jest, byście wiedzieli czym różnią się od siebie satysfakcja i zaangażowanie oraz jakie czynniki bezpośrednio mają na nie wpływ.

Satysfakcja a zaangażowanie

Choć istnieje szkoła mówiąca, że jedynie usatysfakcjonowani pracownicy mogą być efektywni to nie należy zapominać, że  praktycznie w każdej organizacji znajdziemy  pracowników usatysfakcjonowanych głównie tym, że niespecjalnie muszą się oni angażować w swoje obowiązki 🙂 Ważne jest  by zrozumieć, że satysfakcja i zaangażowanie choć są odrębnymi aspektami naszego funkcjonowania to najczęściej są ze sobą powiązane.

Na początek przyjrzyjmy się, w czym objawia się niska satysfakcja a w czym niskie zaangażowanie.

Niski poziom satysfakcji skutkować może:

 • negatywnymi wypowiedziami nt. firmy
 • negatywnymi wypowiedziami nt. współpracowników, przełożonych, właścicieli
 • nadmierną koncentracją na sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • nieprzestrzeganiem zasad i reguł panujących w organizacji
 • nieposzanowaniem wartości firmy
 • absencją chorobową
 • niską lojalnością wobec firmy i gotowością do zmiany pracy
 • niedzieleniem się wiedzą i doświadczeniem z innymi

Niski poziom zaangażowania skutkować może:

 • wywiązywaniem się z powierzonych obowiązków w minimalnym stopniu
 • problemami z realizacją założonych celów
 • dużą liczbą popełnianych błędów oraz tłumaczeniem ich zewnętrznymi, niezależnymi czynnikami
 • bojkotowaniem monitoringu efektywności pracy
 • skracaniem czasu efektywnej pracy (np. niepotrzebne przerwy, wcześniejsze wychodzenie z pracy)
 • roszczeniowością

Jak widać, to zaangażowanie ma zdecydowanie większy wpływ na obszar bezpośrednio powiązany z efektywnością. Nie należy jednak w żadnym wypadku pomijać dbania o satysfakcję pracowników gdyż efektywny lecz nieusatysfakcjonowany pracownik odchodząc z organizacji także finalnie będzie miał wypływ na niską efektywność.

Co wpływa na zaangażowanie i satysfakcję pracowników

Pochylmy się zatem nad czynnikami, które mają wpływ na wzrost satysfakcji i zaangażowania.

Czynniki kształtujące satysfakcję:

 • poziom wynagrodzenia
 • stabilność zatrudnienia
 • atmosfera
 • wiarygodność firmy
 • work life balance

Czynniki kształtujące zaangażowanie:

 • jasne oczekiwania względem pracownika, feedback odnośnie jego pracy
 • zrozumiałe i przejrzyste  systemy motywacyjne
 • właściwa organizacja pracy
 • przestrzeń na wykorzystanie i rozwój własnego potencjału, kompetencji
 • swoboda w działaniu i podejmowaniu decyzji we własnym obszarze
 • relacje z przełożonymi

Każda organizacja powinna monitorować poziom satysfakcji i zaangażowania swoich pracowników. Ważne by tego typu badania nie miały charakteru incydentalnego lecz były stałym elementem polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Tylko dzięki stałemu monitoringowi organizacja jest w stanie podjąć odpowiednie działania.

Jednak to Wy managerowie powinniście w obrębie swoich zespołów być wyczuleni na przejawy braku satysfakcji z pracy bądź niskiego zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków i wychwytywać takie zachowania. Ważne też by umieć prawidłowo zdiagnozować co jest powodem spadku efektywności w zespole i próbować w miarę sowich możliwości temu zaradzić. O ile na tak obiektywne kwestie jak system premiowy, stabilność zatrudnienia czy poziom wynagrodzenia jako menagerowie niekoniecznie macie wpływ o tyle możecie już zadbać o poprawne relacje z podwładnymi, zwiększenie samodzielności pracownika czy jego lepszą organizację pracy.

Autor: Ania