6 kroków do zwiększenia efektywności szkoleń.

Wyzwania, przed którymi stanęły organizacje tj. dopasowanie do sytuacji rynkowej, sprostanie zmianom otoczenia oraz trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników powodują, że dla biznesu efektywność szkoleń zaczyna nabierać większego znaczenia.

Szkolenia mogą wspierać organizacje w procesie wdrażania zmian, nowych standardów działania. Zamiast szukać pracowników na zewnątrz organizacji, warto zadbać o rozwój kompetencji pracowników wewnątrz poprzez szkolenia i uzupełnienie umiejętności.

Niestety w wielu organizacjach działania rozwojowe mimo wysokich nakładów finansowych kończą się na sali szkoleniowej.

Zakładane efekty nie zawsze są obserwowane.

Przyczyn niskiej efektywności szkoleń może być wiele od szkolenia się „bo trzeba wykorzystać budżet”, przez „szkolenie było ciekawe ale u nas od lat robimy inaczej i nie będziemy nic zmieniać”, po „Szkolenie?? Tak chyba było, ale impreza po szkoleniu rewelacyjna nie mogę doczekać się kolejnej”.

Co zatem zrobić aby efektywność szkoleń była widoczna? Jak możesz wesprzeć swój zespół we wdrażaniu zmian?

6 kroków do wzmocnienia efektywności szkoleń:

CEL

Ustal cel szkolenia w oparciu o wskaźniki biznesowe, które chcesz poprawić lub zmianę jaką chcesz zaobserwować.

Jeśli chcesz dostrzec zmianę musisz wiedzieć jakiego efektu oczekujesz. Najlepiej wskaż konkretne wskaźniki, które powinny ulec poprawie po zakończeniu projektu szkoleniowego.

Warto znaleźć przyczynę problemu, który chcesz rozwiązać. Pomoże to określić cel lub pokaże, że być może należy podjąć inne działania- szkolenie nie jest remedium na wszystkie problemy organizacyjne.

ZAANGAŻOWANIE

Zadbaj o motywację i zaangażowanie Twojego zespołu w proces szkolenia i zmian. Przed szkoleniem spotkaj się ze swoim zespołem podkreśl dlaczego ważne jest ich uczestnictwo w szkoleniu oraz zaznacz jakiego efektu oczekujesz. Zapewnij, że otrzymają od Ciebie niezbędne wsparcie, żeby zmiany udało się wdrożyć.

NAUKA OSADZONA W REALIACH BIZNESOWYCH

Od firmy szkoleniowej oczekuj aby szkolenie osadzone było w realiach biznesowych i zadaniach Twojego zespołu. Spotkaj się z Trenerem i udostępnij mu niezbędne materiały, które pomogą zaplanować proces uczenia.

PLAN WDROŻENIA

Kluczowym elementem szkolenia (za Modelem SEB) powinno być opracowanie planu działań wdrożeniowych. Uczestnicy szkolenia powinni sami przy wsparciu trenera zaproponować jakie elementy szkolenia chcą wdrożyć oraz w jaki sposób to zrobią. Ważne aby określili jaki cel biznesowy uzyskają dzięki zmianie oraz termin wdrożenia. Oczywiście taki plan musi być uzgodniony z przełożonym tuż po szkoleniu.

CZAS I PRZESTRZEŃ DO DOKONYWANIA ZMIAN

Nauka nie kończy się na Sali szkoleniowej a dopiero zaczyna po powrocie do pracy.

Kiedy zmieniamy swoje zachowania lub nawyki najczęściej potrzebujemy więcej czasu aby realizować zadania w nowy sposób. Często zdarza się, że popełniamy błędy, gdyż nadal jesteśmy w procesie nauki. Daj pracownikom czas na wdrożenie zmiany, wspólnie zastanówcie się jak możecie przeorganizować zadania zespołu aby dać przestrzeń na działanie na nowych zasadach.

MONITORUJ WYNIKI

Zaplanuj regularne spotkania podczas, których będziesz omawiać realizację planu działań wdrożeniowych. Monitoruj postępy poprzez obserwacje i pomiary wskaźników, aby określić, czy projekt zmierza w dobrym kierunku czy może wymaga korekty. Reaguj jeśli jest taka potrzeba ale też doceniaj postępy. Takie działania zwiększają szansę na zaobserwowanie pozytywnej zmiany po zakończeniu szkolenia i realizację wskaźników na zakładanym poziomie.

Pamiętaj, że na zmianę zachowań, nawyków czy postawy musimy poczekać gdyż jest to proces. Nie oczekujmy wzrostu efektywności na dzień po szkoleniu, niemniej jednak skuteczne monitorowanie wdrożenia pozwoli zaobserwować zmianę czasem już na przestrzeni kilku tygodni.

Skupienie się na efektywności szkolenia pozwala doprecyzować program szkolenia i zarządzić działaniami wdrożeniowymi tak aby zaobserwować realną zmianę. Jednocześnie pozwala to też dostrzec skuteczność i wartość projektu szkoleniowego dla biznesu.

Pamiętaj, że to bezpośredni przełożony pełni kluczową rolę we wzmacnianiu efektywności szkolenia, poprzez określenie potrzeb, motywację zespołu do zmian, wsparcie i monitorowanie wdrożenia. Realizując powyższe kroki  szkolenia będą nie tylko przyjemnością a także wsparciem w realizacji celów biznesowych.

Autor: Edyta